คณิต ม.5 เทอม1 ห้องเรียนที่1

คณิต ม.5 เทอม1 ห้องเรียนที่1
คณิต ม.5 เทอม1 ห้องเรียนที่1
Scroll and tap to view images
คณิต ม.5 เทอม1 ห้องเรียนที่1 คณิต ม.5 เทอม1 ห้องเรียนที่1
ผู้สอนโดย: คณิต ม.5 โดย อ.หมอโอ
รหัสคอร์สเรียน: M51R1
สถานะคอร์สเรียน: คอร์สเรียนหมด/เต็ม
ราคา: ฿1,000.00บาท
ไม่รวมภาษี: ฿1,000.00บาท

กรุณาเลือก


* รูปแบบคอร์สเรียน:จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

สำหรับตั๋ว(Ticket)เข้าเรียนออนไลน์คอร์สนี้ เข้าเรียนได้ที่นี่

คณิต ม.4 เทอม1 ห้องเรียนที่1 รหัสคอร์สเรียน M51R1

เนื้อหา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3

>>>เนื้อหาตัวอย่างการสอน มีดังนี้....
 

เนื้อหาประกอบด้วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย บทที่1 สถิติและข้อมูล 1.1 ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ 1.2 ความหมายของสถิติ 1.3สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน 1.4 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.4.1 ความหมายของข้อมูล 1.4.2 ประเภทของข้อมูล 1.4.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 1.4.4 ปัญหาในการใช้ข้อมูล บทที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2.1 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล 2.1.1 การแจกแจงความถี่สะสม 2.1.2 การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ 2.1.3 การแจกแจความถี่สะสมสัมพัทธ์ 2.2 การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ 2.2.1 ฮิสโทแกรม 2.2.2 แผนภาพต้น-ใบ 2.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 2.3.1 เปอร์เซ็นไทล์ 2.3.2 การหาเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ 2.4 การวัดคค่ากลางของข้อมูล 2.4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว 2.4.2 มัธยฐาน 2.4.3ฐานนิยม 2.4.4 ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่างๆ 2.5 การวัดการกระจายของข้อมูล 2.5.1 พิสัย 2.5.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล บทที่3 การสำรวจความคิดเห็น 3.1 วิธีสำรวจความคิดเห็น 3.1.1 ขอบเขตของการสำรวจ 3.1.2 วิธีเลือกตัวอย่าง 3.1.3 การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น 3.1.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็น 3.2 ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ 3.3 การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ บทที่4 ลำดับและอนุกรม 4.1 ลำดับ 4.1.1 ความหมายของลำดับ 4.1.2 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 4.1.3 ลำดับเลขคณิต 4.1.4 ลำดับเรขาคณิต 4.2 อนุกรม 4.2.1 อนุกรมเลขคณิต 4.2.2 อนุกรมเรขาคณิต
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ประกอบด้วย บทที่1 ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 1.2 รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ 1.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 1.4 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 1.5 ฟังก์ชันลอการิทึม 1.6 การหาค่าลอการิทึม 1.7 การเปลื่ยนฐานของลอการิทึม 1.8 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 1.9 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม บทที่2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2.1 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ 2.2 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ 2.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 2.5การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2.6 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2.7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม 2.8 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2.9 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ 2.10 กฎของโคไซน์และไซน์ 2.11 การหาระยะทางและความสูง บทที่3 เวกเตอร์ในสามมิติ 3.1 ระบบพิกัดฉากสามมิติ 3.2 เวกเตอร์ 3.3 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3.4 ผลคูณเชิงสเกลารื 3.5 ผลคุณเชิงเวกเตอร์
ระยะเวลาเนื้อหาการเรียน
เวลาทั้งหมด 600นาที
รูปแบบการเรียน
เรียนออนไลน์(Ticket) สามารถเรียนผ่านเน็ตได้ทาง คอมพิวเตอร์-แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน
เรียนผ่านดีวีดี(DVD) สามารถเปิดแผ่นDVD เพื่อเล่นวีดีโอ ที่ใช้เครื่องเล่นDVDได้ทั่วไป
เอกสารประกอบการเรียน
ประกอบด้วย จำนวน1ชุด
ระยะเวลาเข้าเรียน
เรียนออนไลน์(Ticket) สามารถเรียนซ้ำได้ภายในระยะเวลา1ปี
เรียนผ่านดีวีดี(DVD) สามารถเรียนได้ผ่านเครื่องเล่นดีวีดี(DVD Player)ตามสะดวก

เขียนรีวิวคอร์สเรียน

ชื่อของนักเรียน:


ความคิดเห็น: Note: HTML is not translated!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ระบบการเรียนคณิตศาสตร์โดย คณิต.net
กวดวิชาคณิตศาสตร์ © 2018 | สอนโดย หมอโอ