คณิต ม.4 เทอม1 ห้องเรียนที่1

คณิต ม.4 เทอม1 ห้องเรียนที่1
คณิต ม.4 เทอม1 ห้องเรียนที่1
Scroll and tap to view images
คณิต ม.4 เทอม1 ห้องเรียนที่1 คณิต ม.4 เทอม1 ห้องเรียนที่1
ผู้สอนโดย: คณิต ม.4 โดย อ.หมอโอ
รหัสคอร์สเรียน: M41R1
สถานะคอร์สเรียน: คอร์สเรียนหมด/เต็ม
ราคา: ฿1,000.00บาท
ไม่รวมภาษี: ฿1,000.00บาท

กรุณาเลือก


* รูปแบบคอร์สเรียน:จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

สำหรับตั๋ว(Ticket)เข้าเรียนออนไลน์คอร์สนี้ เข้าเรียนได้ที่นี่

คณิต ม.4 เทอม1 ห้องเรียนที่1 รหัสคอร์สเรียน M41R1

เนื้อหา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1

>>>เนื้อหาตัวอย่างการสอน มีดังนี้....
 

เนื้อหาประกอบด้วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย บทที่1 เซต 1.1 เซต 1.2 เอกภพสัมพัทธ์ 1.3 สับเซตและเพาเวอร์เซต 1.4 ยูเนี่ยน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต บทที่2. การให้เหตุผล 2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย 2.2การให้เหตุผลแบบนิรนัย บทที่3 จำนวนจริง 3.1 จำนวนจริง 3.2 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคุณ 3.2.1 การเท่ากันในระบบจำนวน 3.2.2 การบวกและการคุณในระบบจำนวนจริง 3.3 การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง 3.3.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม 3.3.2 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 3.4 การไม่เท่ากัน 3.5 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง บทที่4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 4.1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 4.1.1 ความสัมพันธ์ 4.1.2 โดเมนและเรนจ์ 4.1.3 ฟังก์ชัน 4.2 ฟังก์ชันเชิงเส้น 4.3 ฟังก์ชันกำลังสอง 4.3.1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 4.3.2 การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ 4.3.3 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ 4.4 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 4.5 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ 4.6 ฟังก์ชันขั้นบันได
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ประกอบด้วย บทที่1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1.1 ประพจน์ 1.2การเชื่อมประพจน์ 1.3การหาค่าความจริงประพจน์ 1.4 การสร้างตารางค่าความจริง 1.5รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน 1.6สัจนิรันดร์ 1.7 การอ้างเหตุผล 1.8 ประโยคเปิด 1.9 ตัวบ่งปริมาณ 1.10 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 1.11 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 1.12 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว บทที่2 ระบบจำนวนจริง 2.1 จำนวนจริง 2.2สมบัติของระบบจำนวนจริง 2.3 การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว 2.4 สมบัติของการไม่เท่ากัน 2.5 ช่วงและการแก้อสมการ 2.6ค่าสัมบูรณ์ 2.7 การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ บทที่3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 3.1 การหารลงตัว 3.2ขั้นตอนวิธีการหาร 3.3 ตัวหารร่วมมาก 3.4ตัวคูณร่วมน้อย
ระยะเวลาเนื้อหาการเรียน
เวลาทั้งหมด 600นาที
รูปแบบการเรียน
เรียนออนไลน์(Ticket) สามารถเรียนผ่านเน็ตได้ทาง คอมพิวเตอร์-แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน
เรียนผ่านดีวีดี(DVD) สามารถเปิดแผ่นDVD เพื่อเล่นวีดีโอ ที่ใช้เครื่องเล่นDVDได้ทั่วไป
เอกสารประกอบการเรียน
ประกอบด้วย จำนวน1ชุด
ระยะเวลาเข้าเรียน
เรียนออนไลน์(Ticket) สามารถเรียนซ้ำได้ภายในระยะเวลา1ปี
เรียนผ่านดีวีดี(DVD) สามารถเรียนได้ผ่านเครื่องเล่นดีวีดี(DVD Player)ตามสะดวก

เขียนรีวิวคอร์สเรียน

ชื่อของนักเรียน:


ความคิดเห็น: Note: HTML is not translated!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:คำค้น:
ระบบการเรียนคณิตศาสตร์โดย คณิต.net
กวดวิชาคณิตศาสตร์ © 2018 | สอนโดย หมอโอ