การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    ทีมงานถือว่าผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของแล้ว ดังนั้น ข้อมูลต่างๆในบัญชีนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการเปิดบัญชีกับทางเว็บไซด์และในเครือข่ายเว็บไซด์นี้เท่านั้น